SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sålla
sålla verb ~de ~t gallra, sovra
Finita former
sållarpresens aktiv
sållaspresens passiv
sålladepreteritum aktiv
sålladespreteritum passiv
sållaimperativ aktiv
Infinita former
att sållainfinitiv aktiv
att sållasinfinitiv passiv
har/hade sållatsupinum aktiv
har/hade sållatssupinum passiv
Presens particip
sållande
Perfekt particip
en sållad + substantiv
ett sållat + substantiv
den/det/de sållade + substantiv
sålla bort gallra bort
Infinita formeratt sålla bortinfinitiv aktivPresens participbortsållandePerfekt participen bortsållad + substantivett bortsållat + substantivden/det/de bortsållade + substantiv
sålla fram få fram efter sållning
Infinita formeratt sålla framinfinitiv aktivPresens participframsållandePerfekt participen framsållad + substantivett framsållat + substantivden/det/de framsållade + substantiv
sålla ut sålla bort
Infinita formeratt sålla utinfinitiv aktivPresens participutsållandePerfekt participen utsållad + substantivett utsållat + substantivden/det/de utsållade + substantiv