SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
södermanländsk
söder·­man|­ländsk [sö`der‑ el. sö´der‑] adjektiv ~t ~a Södermanland
Positiv
en södermanländsk + substantiv
ett södermanländskt + substantiv
den/det/de södermanländska + substantiv
den södermanländske + maskulint substantiv