SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
se
se verb såg, sett, sedd n. sett, pres. ser tänd ljuset, jag kan inte se; ​hon såg problemet i ett nytt ljus; ​bli sedd särsk. få upp­skattning, märkas
Finita former
serpresens aktiv
sespresens passiv
sågpreteritum aktiv
sågspreteritum passiv
seimperativ aktiv
Infinita former
att seinfinitiv aktiv
att sesinfinitiv passiv
har/hade settsupinum aktiv
har/hade settssupinum passiv
Presens particip
seende
Perfekt particip
en sedd + substantiv
ett sett + substantiv
den/det/de sedda + substantiv
den sedde + maskulint substantiv
se bort se bort el. bortse från ngt lämna ngt ur räkningen
Infinita formeratt se bortinfinitiv aktivPresens participbortseendePerfekt participen bortsedd + substantivett bortsett + substantivden/det/de bortsedda + substantivden bortsedde + maskulint substantiv
se efter under­söka, kontrollera: ​se efter om NN har kommit!ha till­syn över: ​se efter barnen
Infinita formeratt se efterinfinitiv aktivPresens participefterseendePerfekt participen eftersedd + substantivett eftersett + substantivden/det/de eftersedda + substantivden eftersedde + maskulint substantiv
se fram se fram mot ngt med stora förhoppningar vänta på ngt
Infinita formeratt se framinfinitiv aktivPresens participframseendePerfekt participen framsedd + substantivett framsett + substantivden/det/de framsedda + substantivden framsedde + maskulint substantiv
se ner se ner på (ngn/ngt) förakta
Infinita formeratt se nerinfinitiv aktivPresens participnerseendePerfekt participen nersedd + substantivett nersett + substantivden/det/de nersedda + substantivden nersedde + maskulint substantiv
se om se en gång till: ​se om filmensköta om: ​se om el. (sällan) omse ngt; ​få sina skador omsedda
Infinita formeratt se ominfinitiv aktivPresens participomseendePerfekt participen omsedd + substantivett omsett + substantivden/det/de omsedda + substantivden omsedde + maskulint substantiv
se på upp­märksamt iakt­ta: ​hon ville inte spela tennis själv utan bara se på
Infinita formeratt se påinfinitiv aktivPresens particippåseendePerfekt participen påsedd + substantivett påsett + substantivden/det/de påsedda + substantivden påsedde + maskulint substantiv
se sig betrakta sig själv: ​se sig i spegelnhon såg sig tvungen (att protestera) hon kände ett inre tvångse sig för vara upp­märksam och försiktig
Ordform(er)se sig
se till personligen över­vaka och åstad­komma: ​se till el. tillse att alla dörrar är låstaha upp­sikt över: ​se till grannens hus under hans semesterse, träffa: ​vi har inte sett till henne på länge
Infinita formeratt se tillinfinitiv aktivPresens participtillseendePerfekt participen tillsedd + substantivett tillsett + substantivden/det/de tillsedda + substantivden tillsedde + maskulint substantiv
se upp vara upp­märksamse upp till ngn beundra ngn
Infinita formeratt se uppinfinitiv aktivPresens participuppseendePerfekt participen uppsedd + substantivett uppsett + substantivden/det/de uppsedda + substantivden uppsedde + maskulint substantiv
se ut se ut el. vanl. utse en efter­trädare till NNha visst ut­seende: ​mor­mor ser väldigt ung uttyckas, verka: ​det ser ut att bli regn
Infinita formeratt se utinfinitiv aktivPresens participutseendePerfekt participen utsedd + substantivett utsett + substantivden/det/de utsedda + substantivden utsedde + maskulint substantiv
se över kritiskt gå i­genom: ​bestämmelserna måste ses över el. överses
Infinita formeratt se överinfinitiv aktivPresens participöverseendePerfekt participen översedd + substantivett översett + substantivden/det/de översedda + substantivden översedde + maskulint substantiv