SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skrabbig
skrabb·­ig adjektiv ~t ~a ⟨vard.⟩ skral, dålig; krasslig
Positiv
en skrabbig + substantiv
ett skrabbigt + substantiv
den/det/de skrabbiga + substantiv