SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
slabba
slabba verb ~de ~t söla, slaskabekläda tåg med segel­duk till skydd
Finita former
slabbarpresens aktiv
slabbaspresens passiv
slabbadepreteritum aktiv
slabbadespreteritum passiv
slabbaimperativ aktiv
Infinita former
att slabbainfinitiv aktiv
att slabbasinfinitiv passiv
har/hade slabbatsupinum aktiv
har/hade slabbatssupinum passiv
Presens particip
slabbande