SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
småborgerlig
små|­borg·­er·­lig adjektiv ~t ~a små borgerlig 1
Positiv
en småborgerlig + substantiv
ett småborgerligt + substantiv
den/det/de småborgerliga + substantiv
den småborgerlige + maskulint substantiv