SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
snabba
snabba verb ~de ~t tills. med på, sig, upp:
Finita former
snabbarpresens aktiv
snabbaspresens passiv
snabbadepreteritum aktiv
snabbadespreteritum passiv
snabbaimperativ aktiv
Infinita former
att snabbainfinitiv aktiv
att snabbasinfinitiv passiv
har/hade snabbatsupinum aktiv
har/hade snabbatssupinum passiv
Presens particip
snabbande
snabba på skynda på: ​snabba på en process
Infinita formeratt snabba påinfinitiv aktivPresens particippåsnabbande
snabba sig skynda sig
Ordform(er)snabba sig
snabba upp göra snabbare
Infinita formeratt snabba uppinfinitiv aktivPresens participuppsnabbande