SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stigmatisera
stigm·­at·­is·­era verb ~de ~t fram­kalla stig­man hos; socialt bränn­märka
Finita former
stigmatiserarpresens aktiv
stigmatiseraspresens passiv
stigmatiseradepreteritum aktiv
stigmatiseradespreteritum passiv
stigmatiseraimperativ aktiv
Infinita former
att stigmatiserainfinitiv aktiv
att stigmatiserasinfinitiv passiv
har/hade stigmatiseratsupinum aktiv
har/hade stigmatiseratssupinum passiv
Presens particip
stigmatiserande
Perfekt particip
en stigmatiserad + substantiv
ett stigmatiserat + substantiv
den/det/de stigmatiserade + substantiv