SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
strecka
strecka verb ~de ~t rita streck på
Finita former
streckarpresens aktiv
streckaspresens passiv
streckadepreteritum aktiv
streckadespreteritum passiv
streckaimperativ aktiv
Infinita former
att streckainfinitiv aktiv
att streckasinfinitiv passiv
har/hade streckatsupinum aktiv
har/hade streckatssupinum passiv
Presens particip
streckande
Perfekt particip
en streckad + substantiv
ett streckat + substantiv
den/det/de streckade + substantiv
strecka för markera med streck
Infinita formeratt strecka förinfinitiv aktivPresens participförstreckandePerfekt participen förstreckad + substantivett förstreckat + substantivden/det/de förstreckade + substantiv