SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
strukturera
strukt·­ur·­era verb ~de ~t ge struktur
Finita former
strukturerarpresens aktiv
struktureraspresens passiv
struktureradepreteritum aktiv
struktureradespreteritum passiv
struktureraimperativ aktiv
Infinita former
att strukturerainfinitiv aktiv
att strukturerasinfinitiv passiv
har/hade struktureratsupinum aktiv
har/hade struktureratssupinum passiv
Presens particip
strukturerande
Perfekt particip
en strukturerad + substantiv
ett strukturerat + substantiv
den/det/de strukturerade + substantiv
strukturera om strukturera om el. omstrukturera organisationen
Infinita formeratt strukturera ominfinitiv aktivPresens participomstrukturerandePerfekt participen omstrukturerad + substantivett omstrukturerat + substantivden/det/de omstrukturerade + substantiv