SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
töja
töja verb töjde töjt göra ngt längre, sträcka
Finita former
töjerpresens aktiv
töjs (töjes)presens passiv
töjdepreteritum aktiv
töjdespreteritum passiv
töjimperativ aktiv
Infinita former
att töjainfinitiv aktiv
att töjasinfinitiv passiv
har/hade töjtsupinum aktiv
har/hade töjtssupinum passiv
Presens particip
töjande
Perfekt particip
en töjd + substantiv
ett töjt + substantiv
den/det/de töjda + substantiv
töja sig bli ngt längre
Ordform(er)töja sig