SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
tömma
tömma verb tömde, tömt, tömd n. tömt, pres. tömmer, imper. töm av­lägsna hela inne­hållet från
Finita former
tömmerpresens aktiv
töms (tömmes)presens passiv
tömdepreteritum aktiv
tömdespreteritum passiv
tömimperativ aktiv
Infinita former
att tömmainfinitiv aktiv
att tömmasinfinitiv passiv
har/hade tömtsupinum aktiv
har/hade tömtssupinum passiv
Presens particip
tömmande
Perfekt particip
en tömd + substantiv
ett tömt + substantiv
den/det/de tömda + substantiv
tömma ut helt göra slut på: ​tömma ut el. vanl. uttömma sina krafter
Infinita formeratt tömma utinfinitiv aktivPresens participuttömmandePerfekt participen uttömd + substantivett uttömt + substantivden/det/de uttömda + substantiv