SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tematisera
tem·­at·­is·­era verb ~de ~t
Finita former
tematiserarpresens aktiv
tematiseraspresens passiv
tematiseradepreteritum aktiv
tematiseradespreteritum passiv
tematiseraimperativ aktiv
Infinita former
att tematiserainfinitiv aktiv
att tematiserasinfinitiv passiv
har/hade tematiseratsupinum aktiv
har/hade tematiseratssupinum passiv
Presens particip
tematiserande
Perfekt particip
en tematiserad + substantiv
ett tematiserat + substantiv
den/det/de tematiserade + substantiv