SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tjafsa
tjafsa verb ~de ~t ⟨vard.⟩ tjata
Finita former
tjafsarpresens aktiv
tjafsaspresens passiv
tjafsadepreteritum aktiv
tjafsadespreteritum passiv
tjafsaimperativ aktiv
Infinita former
att tjafsainfinitiv aktiv
att tjafsasinfinitiv passiv
har/hade tjafsatsupinum aktiv
har/hade tjafsatssupinum passiv
Presens particip
tjafsande