SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
traktera
trakt·­era verb ~de ~t förpläga; behandlaspela ett instrument
Finita former
trakterarpresens aktiv
trakteraspresens passiv
trakteradepreteritum aktiv
trakteradespreteritum passiv
trakteraimperativ aktiv
Infinita former
att trakterainfinitiv aktiv
att trakterasinfinitiv passiv
har/hade trakteratsupinum aktiv
har/hade trakteratssupinum passiv
Presens particip
trakterande
Perfekt particip
en trakterad + substantiv
ett trakterat + substantiv
den/det/de trakterade + substantiv