SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
transmittera
trans·­mitt·­era verb ~de ~t över­föra; ​jfr transmission
Finita former
transmitterarpresens aktiv
transmitteraspresens passiv
transmitteradepreteritum aktiv
transmitteradespreteritum passiv
transmitteraimperativ aktiv
Infinita former
att transmitterainfinitiv aktiv
att transmitterasinfinitiv passiv
har/hade transmitteratsupinum aktiv
har/hade transmitteratssupinum passiv
Presens particip
transmitterande
Perfekt particip
en transmitterad + substantiv
ett transmitterat + substantiv
den/det/de transmitterade + substantiv