SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
tu
tu räkneord två; ​ett tu tre som kommentar till att ngt händer plötsligt; ​de unga tu ungt t.ex. förlovat par; ​på tu man hand en­skilt, mellan fyra ögon; ​det är inte tu tal om den saken det är själv­klart, det är redan av­gjort
Ordform(er)
tugrundform
tusgenitiv