SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
unna
unna verb ~de ~t, perf. part. i ett uttryck unt gärna låta få ngt: ​vi unnar dig verkligen en månads semester; ​det är honom väl unt det är han väl värd
Finita former
unnarpresens aktiv
unnaspresens passiv
unnadepreteritum aktiv
unnadespreteritum passiv
unnaimperativ aktiv
Infinita former
att unnainfinitiv aktiv
att unnasinfinitiv passiv
har/hade unnatsupinum aktiv
har/hade unnatssupinum passiv
Presens particip
unnande
Perfekt particip
en unnad + substantiv
ett unnat + substantiv
den/det/de unnade + substantiv
Övrig(a) form(er)
unt