SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
tentera
tent·­era verb ~de ~t förrätta tentamenav­lägga tentamen
Finita former
tenterarpresens aktiv
tenteraspresens passiv
tenteradepreteritum aktiv
tenteradespreteritum passiv
tenteraimperativ aktiv
Infinita former
att tenterainfinitiv aktiv
att tenterasinfinitiv passiv
har/hade tenteratsupinum aktiv
har/hade tenteratssupinum passiv
Presens particip
tenterande
Perfekt particip
en tenterad + substantiv
ett tenterat + substantiv
den/det/de tenterade + substantiv
tentera upp tentera i­gen för att få högre betyg
Infinita formeratt tentera uppinfinitiv aktivPresens participupptenterandePerfekt participen upptenterad + substantivett upptenterat + substantivden/det/de upptenterade + substantiv