SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ursäkta
ur|­säkta [u`r‑ el. ‑säk´ta] verb ~de ~t vanl. med betoning på första stavelsen; ​ut­göra ur­säkt förförlåta
Finita former
ursäktarpresens aktiv
ursäktaspresens passiv
ursäktadepreteritum aktiv
ursäktadespreteritum passiv
ursäktaimperativ aktiv
Infinita former
att ursäktainfinitiv aktiv
att ursäktasinfinitiv passiv
har/hade ursäktatsupinum aktiv
har/hade ursäktatssupinum passiv
Presens particip
ursäktande
Perfekt particip
en ursäktad + substantiv
ett ursäktat + substantiv
den/det/de ursäktade + substantiv
ursäkta sig be om ur­säkt; an­föra som skäl för visst (o­artigt) beteende
Ordform(er)ursäkta sig