SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
väcka
väcka verb väckte väckt göra vaken; göra mer med­veten: ​väck mig klockan 6!; ​väckas till in­sikt om ngtta upp för första gången i beslutande församling: ​väcka en frågafram­kalla, för­orsaka: ​väcka minnen; ​väcka förargelse
Finita former
väckerpresens aktiv
väcks (väckes)presens passiv
väcktepreteritum aktiv
väcktespreteritum passiv
väckimperativ aktiv
Infinita former
att väckainfinitiv aktiv
att väckasinfinitiv passiv
har/hade väcktsupinum aktiv
har/hade väcktssupinum passiv
Presens particip
väckande
Perfekt particip
en väckt + substantiv
ett väckt + substantiv
den/det/de väckta + substantiv
den väckte + maskulint substantiv
väcka upp väcka till nytt liv: ​Jesus väckte upp el. upp­väckte döda
Infinita formeratt väcka uppinfinitiv aktivPresens participuppväckandePerfekt participen uppväckt + substantivett uppväckt + substantivden/det/de uppväckta + substantivden uppväckte + maskulint substantiv