SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
väga
väga verb vägde vägt bestämma vikten av: ​hon vägde fruktenha en vikt av: ​han väger 60 kgi uttr. för betydelse; ​hennes ord väger tungt hennes ord är viktiga
Finita former
vägerpresens aktiv
vägs (väges)presens passiv
vägdepreteritum aktiv
vägdespreteritum passiv
vägimperativ aktiv
Infinita former
att vägainfinitiv aktiv
att vägasinfinitiv passiv
har/hade vägtsupinum aktiv
har/hade vägtssupinum passiv
Presens particip
vägande
Perfekt particip
en vägd + substantiv
ett vägt + substantiv
den/det/de vägda + substantiv
den vägde + maskulint substantiv
väga in kontrollera vikt in­för match: ​boxarna vägde inta hän­syn till: ​väga in alla faktorer
Infinita formeratt väga ininfinitiv aktivPresens participinvägandePerfekt participen invägd + substantivett invägt + substantivden/det/de invägda + substantivden invägde + maskulint substantiv
väga upp kompensera: ​för­delarna väger upp el. upp­väger nack­delarnabestämma vikten av
Infinita formeratt väga uppinfinitiv aktivPresens participuppvägandePerfekt participen uppvägd + substantivett uppvägt + substantivden/det/de uppvägda + substantivden uppvägde + maskulint substantiv
väga över vara större el. viktigare än: ​för­delarna väger över el. över­väger (nack­delarna)
Infinita formeratt väga överinfinitiv aktivPresens participövervägandePerfekt participen övervägd + substantivett övervägt + substantivden/det/de övervägda + substantivden övervägde + maskulint substantiv
väga
se under till väga