SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
värdera
värd·­era verb ~de ~t an­ge värdet av; ​till värde 1bedöma som värde­full: ​han värderar sina med­arbetare högt
Finita former
värderarpresens aktiv
värderaspresens passiv
värderadepreteritum aktiv
värderadespreteritum passiv
värderaimperativ aktiv
Infinita former
att värderainfinitiv aktiv
att värderasinfinitiv passiv
har/hade värderatsupinum aktiv
har/hade värderatssupinum passiv
Presens particip
värderande
Perfekt particip
en värderad + substantiv
ett värderat + substantiv
den/det/de värderade + substantiv
värdera ner värdera lägre än tidigare; värdera lågt: ​värdera ner el. nedvärdera ngn/ngt
Infinita formeratt värdera nerinfinitiv aktivPresens participnervärderandePerfekt participen nervärderad + substantivett nervärderat + substantivden/det/de nervärderade + substantiv
värdera om värdera på annat sätt: ​värdera om el. omvärdera ngn/ngt
Infinita formeratt värdera ominfinitiv aktivPresens participomvärderandePerfekt participen omvärderad + substantivett omvärderat + substantivden/det/de omvärderade + substantiv
värdera upp värdera högre än tidigare: ​värdera upp el. uppvärdera ngn/ngt
Infinita formeratt värdera uppinfinitiv aktivPresens participuppvärderandePerfekt participen uppvärderad + substantivett uppvärderat + substantivden/det/de uppvärderade + substantiv