SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
värka
värka verb värkte värkt i­hållande göra ont: ​det värker i benet
Finita former
värkerpresens aktiv
värks (värkes)presens passiv
värktepreteritum aktiv
värktespreteritum passiv
värkimperativ aktiv
Infinita former
att värkainfinitiv aktiv
att värkasinfinitiv passiv
har/hade värktsupinum aktiv
har/hade värktssupinum passiv
Presens particip
värkande