SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
värpa
värpa verb värpte värpt om höna: lägga ägg
Finita former
värperpresens aktiv
värps (värpes)presens passiv
värptepreteritum aktiv
värptespreteritum passiv
värpimperativ aktiv
Infinita former
att värpainfinitiv aktiv
att värpasinfinitiv passiv
har/hade värptsupinum aktiv
har/hade värptssupinum passiv
Presens particip
värpande
Perfekt particip
en värpt + substantiv
ett värpt + substantiv
den/det/de värpta + substantiv