SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
västgötsk
väst|­götsk [väs`tjötsk el. vä∫`ötsk] adjektiv ~t ~a Västergötland
Positiv
en västgötsk + substantiv
ett västgötskt + substantiv
den/det/de västgötska + substantiv
den västgötske + maskulint substantiv