SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
våt
våt adjektiv ~t ~a inte torr; ​i vått och torrt i alla livets skiften; ​en våt fest en fest med mycket sprit
Positiv
en våt + substantiv
ett vått + substantiv
den/det/de våta + substantiv
den våte + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de våtare + substantiv
Superlativ
är våtast
den/det/de våtaste + substantiv