SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
våtpressa
våt|­pressa verb ~de ~t våt pressa 1
Finita former
våtpressarpresens aktiv
våtpressaspresens passiv
våtpressadepreteritum aktiv
våtpressadespreteritum passiv
våtpressaimperativ aktiv
Infinita former
att våtpressainfinitiv aktiv
att våtpressasinfinitiv passiv
har/hade våtpressatsupinum aktiv
har/hade våtpressatssupinum passiv
Presens particip
våtpressande
Perfekt particip
en våtpressad + substantiv
ett våtpressat + substantiv
den/det/de våtpressade + substantiv