SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
vd
vd [ve`de långt sista e] substantiv vd:n vd:ar verk­ställande direktör
Singular
en vdobestämd form
en vd:sobestämd form genitiv
vd:nbestämd form
vd:nsbestämd form genitiv
Plural
vd:arobestämd form
vd:arsobestämd form genitiv
vd:arnabestämd form
vd:arnasbestämd form genitiv