SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vrida
vrida verb vred, vridit, vriden vridet vridna, pres. vrider föra i nästan cirkel­rörelse; äv. bildl.: ​vrida nyckeln; ​vrida politiken åt vänster; ​vinden vrider vinden ändrar riktning
Finita former
vriderpresens aktiv
vrids (vrides)presens passiv
vredpreteritum aktiv
vredspreteritum passiv
vridimperativ aktiv
Infinita former
att vridainfinitiv aktiv
att vridasinfinitiv passiv
har/hade vriditsupinum aktiv
har/hade vriditssupinum passiv
Presens particip
vridande
Perfekt particip
en vriden + substantiv
ett vridet + substantiv
den/det/de vridna + substantiv
vrida sig vrida den egna kroppen: ​vrida sig av skratt
Ordform(er)vrida sig
vrida upp vrida upp en klocka
Infinita formeratt vrida uppinfinitiv aktivPresens participuppvridandePerfekt participen uppvriden + substantivett uppvridet + substantivden/det/de uppvridna + substantiv