SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
yrka
yrka verb ~de ~t ⟨särsk. jur.⟩ begära, kräva: ​yrka av­drag för rese­kostnader; ​å­klagaren yrkade på ett strängt straff
Finita former
yrkarpresens aktiv
yrkaspresens passiv
yrkadepreteritum aktiv
yrkadespreteritum passiv
yrkaimperativ aktiv
Infinita former
att yrkainfinitiv aktiv
att yrkasinfinitiv passiv
har/hade yrkatsupinum aktiv
har/hade yrkatssupinum passiv
Presens particip
yrkande
Perfekt particip
en yrkad + substantiv
ett yrkat + substantiv
den/det/de yrkade + substantiv