SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a priori [`riel.´ri] adverb a pri·oripå för­hand (och utan att sär­skild under­sökning behövs) särsk. fil.fil.MOTSATSantonyma posteriori satsen A=A är a priori sannofta försvagat i allmän­språkliga samman­hangutan vidare vi kan inte a priori ute­sluta en kompromiss­lösningsedan 1746av lat. a prio´ri med samma betydelse, till pri´or ’den förre’