SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a vis`ta el. avis`taavis`ta adverb a·vista(som sker) vid på­seende ekon.spec. ekon.(som ska lösas in) direkt vid upp­visande om accepterad växel e.d. avistakursavistaväxelspec. äv. mus., t.ex. om piano­spel eller sång(som ut­förs direkt) vid första not­läsning JFRcohyponyma prima vista avistaspelkören sjöng a vista hela repetitionensedan 1856av ita. a (prima) vista ’vid första på­seendet’; till lat. ad´ ’till’ och vis´ta ’seende; an­blick’