SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abc [abese´] substantiv abc:et, plur. abc:n el. abc, best. plur. abc:na ofta med versaler elementär kunskap för ny­börjare främst i skriven form pedag.trädgårds­odlingens abcspec. om (elementär kunskap om) alfabetet o.d.far­mor lärde sig sitt abc i Folkskolans läse­boksedan 1515Skrifter till Läsning för Klosterfolkfornsv. abcd; till de första bok­stäverna i det latinska alfabetet