SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abiotisk [abiå´-] adjektiv ~t a·bi·ot·isksom inte åstad­koms av levande organismer om process el. miljö­faktor e.d. biol.MOTSATSantonymbiotisk till de abiotiska miljö­faktorerna hör jordens pH-värde och mängden när­salter i jordensedan 1978till a- och biotisk