SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abstinen`sbesvär substantiv, plur. abs·tin·ens|­be·svär·enfysiska och psykiska störningar som kan upp­stå när vanemässig konsumtion av njutnings­medel plötsligt upp­hör särsk. när man saknar effekten av läke­medel, tobak, alkohol el. narkotika med.psykol.SYN.synonymabstinenssymtom äv. bildligthon missade att vara med i sin elfte val­rörelse och hade vissa abstinensbesvärsedan 1966