SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abstract [äb´sträkt] substantiv ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er äv. ~s abs·tractkort samman­fattning av ett vetenskapligt arbete vetenskapl.SYN.synonym2abstrakt 2 hon delade ut ett abstract före presentationensedan 1960-taletav eng. abstract med samma betydelse; jfr 1abstrakt Abstract och handout är moderna engelska lånord som används i vetenskapliga sammanhang, särskilt om korta sammanfattningar som delas ut till åhörarna i samband med föredrag. Som svenskt ersättningsord har föreslagits stödpapper.