SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abstraktion [-∫o´n] substantiv ~en ~er abs·trakt·ion·endet att abstrahera admin.af.fil.abstraktionsförmågaäv. om före­teelse som inte kan upp­fattas med sinnenabegreppet ”frihet” är en abstraktionabstraktion (av ngt) (från ngt)sedan 1718