SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abundans [-aŋ´sel.-an´s] substantiv ~en ab·und·ans·enmycket riklig till­gång på gränsen till över­flöd utstr.äv. mer neutraltgrad av före­komst faunans abundans i regionen har minskat under senare årsedan åtm. 1970av lat. abundan´tia ’över­flöd’; jfr redundans