SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abyssa´l adjektiv ~t abyss·alsom till­hör de största djupen i hav admin.af.en abyssal av­lagringsedan 1896av fra. abyssal med samma betydelse; till lat. abyss´us ’botten­lös klyfta’