SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
accede´ra [aks-] verb ~de ~t ac·ced·er·arregistrera ny­förvärv på bibliotek mest i fack­språklitt.vet.accedera ngtsedan 1943av lat. acce´dere ’komma nära; an­sluta sig till’ Subst.:vbid1-100308accederande, vbid2-100308accedering; accession