SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1acceleran´do [aks-] adverb ac·celer·andomed till­tagande tempo mus.musiksedan 1856av ita. accelerando med samma betydelse; till accelerera
2acceleran´do [aks-] substantiv ~t ~n ac·celer·ando·napassage i musik­stycke med till­tagande tempo musiksatsen av­slutas med ett våldsamt accelerandosedan trol. åtm. sedan senare delen av 1800-taletse 1accelerando