SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
access´ [aks-] substantiv ~en ~er ac·cess·entill­gång särsk. till lagrade (och inte all­männa) data databehandl.accessnäthon kopplade upp sig men fick inte access till före­tagets stora data­basaccess (till ngt)sedan 1903av eng. access med samma betydelse; till accedera