SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
accessionskatalog [akse∫o`ns-] substantiv ~en ~er ac·cess·ions|­kata·log·enkatalog över ny­förvärv särsk. i bibliotek el. arkiv litt.vet.rum.en accessionskatalog (över ngt)sedan 1853