SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
accompagnato [akompanja´-] substantiv ~t ~n ac·comp·agn·ato·narecitativ till orkester­ackompanjemang musiksedan åtm. 1904av ita. accompagnato med samma betydelse; jfr ackompanjera