SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
acetylsalicylsyra [-sy`l-el.-ty`l-] substantiv ~n acetylsalicylsyror acet·yl|­salic·yl·syr·anett kristalliskt organiskt ämne som är huvud­saklig bestånds­del i de vanligaste feber­nedsättande och smärt­stillande läke­medlen t.ex. i aspirin och magnecyl med.ämne.JFRcohyponymsalicylsyra sedan 1923till lat. ace´tum ’ättika’, sal´ix ’pil; sälg’ och 1syra