SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
acidofilus [-då´-el.-då`-] substantiv, ingen böjning, n-genus acido·fil·usen bakterie som an­vänds vid fram­ställning av vissa typer av sur­mjölk och som ofta in­verkar gynnsamt på tarm­kanalen (där den ock­så före­kommer i stor mängd) kokk.sedan åtm. sedan 1980-talettill lat. ac´idus ’sur’ och grek. phil´os ’vän’