SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ackordeon [´rd-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ac·korde·on·etdrag­spel musiksedan 1864av ty. Akkordion med samma betydelse; till ita. accordare ’stämma (instrument)’; jfr ackord