SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ackorde´ra verb ~de ~t ac·kord·er·ar(försöka) träffa ekonomisk överens­kommelse ekon.ibl. äv.med partikelnbort över­lämna mot ekonomisk gott­görelse ackordera bort döds­boets till­gångaräv.vanligen med partikelnut lämna (barn) i ngns vård när man inte själv har råd el. möjlighet att upp­fostra barnen mest histor.äv. ut­vidgatunder­handla, köp­slå vi kan inte stå här och ackordera om prisetackordera (om ngn/ngt/SATS) (med ngn/ngt), ackordera bort ngt (till ngn/ngt), ackordera ut ngn (till ngn)sedan 1619till ackord Subst.:vbid1-100454ackorderande, vbid2-100454ackordering