SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ackordssättning el. ackordsättningackordsättning [`rd(s)-] substantiv ~en ~ar ac·kord(s)|­sätt·ning·enfast­ställande av betalning i förhållande till mängden ut­fört arbete admin.arb.tid.ackordssättningen gör i­bland att det lönar sig att slarvasedan 1933